Funder Jagtforening Generalforsamling

Fredag den 7/2 2020 på Funderholme Smedie kl.18.00

Dagsorden:

  1. 1.     Valg af dirigent.
  2. 2.     Godkendelse af dagsordenen.
  3. 3.     Formandens beretning.
  4. 4.     Kassererens beretning.
  5. 5.     Valg til bestyrelsen. I år ingen dog Allan Louring da formanden er på valg hver år.

5a. Valg af formand. Allan Louring (modtager genvalg)

5b. Valg af kasserer. Ole Mortensen (modtager genvalg)

  1. 6.     Valg af suppleant.  

6a. Cristian Nielsen

6b. Bjarne Birkbark

  1. 7.     Valg af revisor og revisorsuppleant.( Anders Munk og suppleant  Rene’)
  2. 8.     Årsjæger? Forslag skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
  3. 9.     Indkomne forslag.
  4. 10.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen spiser vi gule ærter, der koster 100,- kr/mand incl. drikkevarer.

Medbring årets bukkeopsatser. Præmie til den største og den mindste danske buk samt til bedste udenlandske buk.

Lodtrækning om bukkejagtpladser. September jagt. Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og bevis forbestået riffelprøve. Har man ikke prøven på udtrækningsdagen, skal prøven bestås inden jagten, såfremt man vinder en plads. Bukkejagt Prisen er 400,- kr. trofæafgift 500 kr.  for en plads. September jagt Prisen er 400,- trofæafgift 1500 kr. 800 kr. for kronkalv. Der må skydes då – og Sikahjort. Der må endvidere skydes Dåspidshjort og fuldskufler samt sikahjorte fra 6 ender og op. Der må skydes kronkalve. Der må endvidere skydes spidshjort og hjorte fra ulige 10 ender og op. Såfremt man ikke er fyldt 18 år på jagttidspunktet, skal man ledsages af en person over 18 med et gyldigt jagttegn. De 2 personer skal befinde sig inden for råbe afstand af hinanden.

Tilmelding til spisning til senest fredag den 1 februar til Allan på mail allan.louring@fiberpost.dk eller 20731880.

Vel mødt. Bestyrelsen.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/