Du er her. Funder jagtforening > Nyheder > Funder Jagtforening Generalforsamling 2017.

Funder Jagtforening

Generalforsamling

Fredag den 3/2 2017 på Funderholme Smedie kl.18.00

Dagsorden:

  1. 1.     Valg af dirigent.
  2. 2.     Godkendelse af dagsordenen.
  3. 3.     Formandens beretning.
  4. 4.     Kassererens beretning.
  5. 5.     Valg til bestyrelsen. På valg er Ole morteren  og Thyge Tygsen. De modtager gerne genvalg

6a. Valg af formand.

6b. Valg af kasserer.

  1. 6.     Valg af suppleant. Carlo modtager genvalg
  2. 7.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
  3. 8.     Indkomne forslag.
  4. 9.     Eventuelt.

Efter generalforsamlingen spiser vi gullasch suppe, der koster 100,- kr/mand incl. drikkevarer.

Medbring årets bukkeopsatser. Præmie til den største og den mindste danske buk samt til bedste udenlandske buk.

Lodtrækning om bukkejagtpladser. Husk at medbringe jagttegn, våbentilladelse og bevis forbestået riffelprøve. Har man ikke prøven på udtrækningsdagen, skal prøven bestås inden jagten, såfremt man vinder en plads. Prisen er 400,- kr. for en plads. Der må skydes då – og Sikahjort. Der må endvidere skydes Dåspidshjort og fuldskufler samt sikahjorte fra 6 ender og op. Der må skydes kronkalve. Der må endvidere skydes spidshjort og hjorte fra ulige 10 ender og op. Prisen er 400,- trofæafgift 1500 kr. 800 kr. for kronkalv. Såfremt man ikke er fyldt 18 år på jagttidspunktet, skal man ledsages af en person over 18 med et gyldigt jagttegn. De 2 personer skal befinde sig inden for råbe afstand af hinanden.

Tilmelding til spisning til senest mandag den 30 januar til Allan på mail allan.louring@fiberpost.dk eller 20731880.

Vel mødt. Bestyrelsen.